Különleges ősi vallások, amik még ma is élnek

Az emberiséget ősidők óta lenyűgözi az őt körülvevő világ. A felkelő Nap, a csillagokkal teli éjszakai égbolt, villámok, tűzhányók, havas hegycsúcsok és az óceánok háborgó ereje egyszerre ébreszt bennünk félelmet és csodálatot. Ebből a kettős érzésből születtek meg azok a gondolati rendszerek és rituális cselekedetek, melyeket vallásoknak nevezünk. Az alábbiakban néhány alig ismert és különleges vallás nyomába eredünk.

Zoroasztrizmus – a fény és a sötét küzdelme

A Zarathustra, ókori iráni próféta által meghirdetett tanítás alapjaiban határozta meg a Perzsa Birodalom és később mind a zsidó, mind a keresztény, mind az iszlám vallások fejlődését.

A zoroasztrizmus szerint, a világ a fény és a sötét korszakokon átívelő harcának helyszíne. A két istenség, Ahura Mazda, a Bölcs Úr, valamint Angra Mainyu a gonoszság megtestesítője küzdenek egymás ellen, illetve az emberi lelkek megszerzéséért. A zoroasztriánusok hisznek az utolsó ítéletben, a feltámadásban és a pokolban. Szerintük a halál tisztátalan és gonosz, ezért a halottaikat sem nem temetik, sem nem hamvasztják, hanem a településeik szélén emelt, úgynevezett Hallgatás Tornyaiba helyezik, ahol a testek a keselyűk prédájává lesznek.

Az iszlám vallás terjedése menekülésre kényszerítette a zoroasztriánusokat, akik hosszas vándorlás után, Indiában telepedtek le. Ma pársziknak hívják őket. Bár lélekszámuk nem éri el a kétszázezret, templomaikban ma is ég a szent tűz, Ahura Mazda fénye, mely a világosság diadalát hirdeti Angra Mainyu, a sötétség szelleme felett.

Dzsainizmus – az ősi vallás

Az indiai dzsainizmus eredete az időszámításunk előtti harmadik évezredig nyúlik vissza, így ez a máig létező vallás az egyik legősibb az emberiség történetében. A dzsainok az erőszakmentesség és a nem ártás hirdetői. Szigorú vegetáriánus étrendet tartanak, és nem művelnek földet, nehogy a benne található élőlényeket bántsák. A dzsainizmus nem egy istenség imádására buzdít, hanem a lelket akarja megtisztítani a karma káros következményeitől. A világon ma mindössze 4 millió dzsaina hívő él, azonban e vallás hatása a kezdetektől fogva kulcsfontosságú India többi hiedelemvilága szempontjából.

A szikh vallás – hindu és iszlám tanítások fúziója

India számos világvallás bölcsője. A történelem során itt bontakozott ki a védánta filozófiája, a jóga praxisa, a hinduizmus színes istenvilága, a buddhizmus nemes nyolcrétű ösvénye, és Nánat gurunak köszönhetően, itt született meg a szikhizmus is a 16. század során. A viszonylag fiatal vallás sok elemet ötvöz a hinduizmus és az iszlám tanításaiból. Szerintük létezik a karma törvénye és a szamszára, vagyis a reinkarnáció, de csupán egyetlen Istenség létezik. Elutasítják a hinduizmus kasztrendszerét, de az iszlám nőkre vonatkozó, őket megkülönböztető tanítását egyaránt. A szikh hívek száma világviszonylatban meghaladja a 25 millió főt.

szikh vallás

Szamaritánusok – az egykori eretneknek zsidó vallás

Az ókori egységes Izraeli Királyság időszámításunk előtt 930-ban kettészakadt. A déli országrészből lett Júdea, Jeruzsálem központtal, míg az északiból Izrael, Szamária központtal. Az északi országot elfoglalta az Asszír Birodalom, a lakosság nagy részét elhurcolták, majd a helyükre idegen népek és idegen istenségek költöztek. A még megmaradt zsidó lakosság lassan összekeveredett a bevándorlókkal, akiket innentől szamaritánusoknak hívnak, és akik lassan áttértek a zsidó hitre. A déli zsidók azonban nem fogadták el őket. Jézus többször járt közöttük, és az egyik leghíresebb bibliai példázat, az irgalmas Szamaritánus története is innen eredeztethető. A szamaritánusoknak saját nyelven írott Tórájuk van, és ma már ők is izraeli állampolgárok. A számuk jelentősen megfogyatkozott, az egész világon alig több, mint 700-an élnek.

Jeziditák – az Edény Fiai

Az iraki hegyekben él egy különleges nép. Több, mint négyezer évre visszanyúló vallási hagyományaik nincsen írásba foglalva, így azok részleteiről a kívülállók alig tudnak valamit. A jazidik vagy jeziditák mind a Korán, mint a Biblia tanításait komolyan veszik, de hitük szerint létezik a lélekvándorlás. Minden ember folyamatosan újraszületik, míg el nem éri a megtisztulást. Úgy gondolják, hogy a világot Isten teremtette, élükön az angyalokkal. A legfőbb arkangyal Tausz, akit Pávaangyalnak is hívnak és ő Isten földi helytartója. A jezidita hívők hozzá imádkoznak és nem Istenhez. A muszlimok szerint a Pávaangyal azonos Luciferrel, és ezért sátánistának tartják a jeziditákat, akiknek emiatt számtalan üldöztetést kellett elszenvedniük a történelem folyamán. Nehéz lenne megbecsülni a számukat, mivel rituáléikat nagyrészt elzártan, titokban gyakorolják.

jeziditák jazidi vallás templom örményországban

A cikket Gueth Péter, a WanderWell túravezetője írta.

 

Hasonló bejegyzések

Kedvenc bejegyzések

Batu barlangok, és a háború istenének szentélye

Az ébredő trópusi nap első sugarai áttörve az ólmos ködön, bevilágítják Batu Caves meredek sziklafalait. A mészkőszirtek között megbújó barlangtemplom tátongó szája fölött színes...

Toraja, ahol a holtak velünk élnek

Vannak különös helyek a Földön, ahol nem számít a halál. Ahol nem szakad ketté az élők és a holtak birodalma, ahol nincs áthidalhatatlan szakadék az e világ és a túlvilág között.

Borobudur

Az egzotikus Jáva szigetén, füstölgő vulkánokkal, ködben lebegő trópusi erdőkkel és élénkzöld rizsföldekkel körülölelve fekszik a világ legnagyobb buddhista temploma, a Borobudur. Az 1200 évvel...